בקרוב: לחיי הספרים שבדרך !

מסכת של יריב בן אהרון ל"עיר היונה" / נתן אלתרמן בשנת תרע״ח (1918) נשא ח״נ ביאליק דברים בבית המדרש למורים ״תרבות״ באודסה וטען כי ״עם חתימת כתבי הקודש כאילו נפסק כוח היצירהלהמשך קריאה