אגרת מידע לכבוד חג החנוכה

בשנת 1948, בלבה של מלחמת העצמאות, פרסם יהודי אמריקאי בשם הווארד פאסט את 'אחי גיבורי התהילה' המספר את סיפור מרד החשמונאים. את הספר הקדיש "לאשר הם שם, יהודים ולא יהודים, שחירפו נפשם באותו מאבק עתיק-יומין ובלתי-נשלם על חירות האדם וכבודו", והוא היה למופת לכל אלה שחלמו, דרשו ולחמו שחרור ברחבי העולם, ובמיוחד ליהודים שנאבקו לעצמאות בארץ ישראל. את יהדותו ביטא פאסט במשפט "המורד בעריץ שומר מצוות אלוהיו".

ספר חדש: 'ההורה השלישי' מאת עובד צור

המורה הטוב מחנך בדיבורו ובשתיקתו, בשעות הלימודים ובהפסקות, בשיחות ארעיות, בעצם הווייתו, ובלבד שיהא הווה באמת ויהא נוכח באמת. (מרדכי מרטין בובר) מתוך הכריכה האחורית של הספר: האמנם המורה הואלהמשך קריאה