אגרת מידע שלישית: לכבוד טו בשבט

כל הביטויים והגלגולים השונים של ט"ו בשבט לאורך השנים רלוונטיים גם בימינו.
בראש השנה לאילנות אנו נדרשים להכיר מחדש את הדרכים הרבות שבהן התמודדו אבותינו עם שאלת הצדק החברתי, ואת החוקים שחוקקו כדי לצמצם את הפערים הכלכליים-חברתיים בתקופות קדם.
בחג זה עלינו לחדש את בריתנו והיכרותנו עם ארצנו – אם בכיבוש שביליה לאורכה ולרוחבה, אם בעבודת האדמה בנטיעות ואם בברכתנו על פרותיה ויבוליה.
לבסוף, ובמבט לעתיד, אנחנו נקראים בחג זה להעניק משנה תוקף לאחריותנו לסביבתנו ולקיומה, ליכולתנו להמשיך ולבנות את חיינו על כוכב זה לדורות הבאים.
בט"ו בשבט זה, הוא ראש השנה לאילנות, נייחל להצמחת הצדק עלי אדמות, להתחדשות חיבורנו לארץ ישראל ולהעמקת שורשינו בה, ולקיום עולם ירוק יותר ומתחשב בדורות הבאים.