אגרת מידע חמישית שנה טובה וחתימה טובה

אחריותו של היחיד על החברה היא אינסופית, וכך גם מעשה התיקון. רבי אלעזר מביא בפנינו את הבחירה הניצבת בפני כל אדם – האם ידון את עצמו ואת החברה לכף זכות או לכף החובה. בגשתנו לבחון את מעשנו בשנה שחלפה, עלינו לשאול ולהקשות – האם הכרענו את עצמנו ואת עולמנו לכף זכות או שמא לכף חובה? האם אכן הרבינו טוב בעולם? דווקא בימים של עוני מנוול, שנאת חינם וזילות חיי אדם – עלינו לנצל את ימי התשובה והכפרה למען חשבון נפש עצמי וחברתי. כל זמן שהנר דולק – אפשר עוד לתקן. כל עוד נשמת חיים בנו – נוכל לתקן, ולהכריע את עולמנו לכף הזכות. נאחל לכולנו שנזכה לברוא מתוכנו עולם שראוי לחיות בו – שנה לאחר שנה.