יום הולדת 134 ליאנוש קורצ'אק

היום, אנו מציינים 134 שנים להולדתו של הסופר, המחנך, המתקן החברתי והרופא הנריק גולדשמיט, המוכר לכולנו בשמו הספרותי: "יאנוש קורצ'אק". העלינו למכירה באתר כתבים משלו ועליו. יצירותיו נכתבו לאורך כללהמשך קריאה

שורשי יניקה

חג שבועות הוא המועד בו מציין העם היהודי את מתן התורה מידי משה רבנו לעם ישראל. על תורתנו נאמר "עץ חיים היא למחזיקים בה".
בצניעות רבה, אך גם באמונה רבה, בחרנו בביטוי זה לעטר את עטיפת המהדורה החדשה של "שורשי יניקה", מתוך אמונה בשלום ובצדק לכל יושבי הארץ הזאת ולכל בני האדם.

אגרת מידע שלישית: לכבוד טו בשבט

כל הביטויים והגלגולים השונים של ט"ו בשבט לאורך השנים רלוונטיים גם בימינו.
בראש השנה לאילנות אנו נדרשים להכיר מחדש את הדרכים הרבות שבהן התמודדו אבותינו עם שאלת הצדק החברתי, ואת החוקים שחוקקו כדי לצמצם את הפערים הכלכליים-חברתיים בתקופות קדם.
בחג זה עלינו לחדש את בריתנו והיכרותנו עם ארצנו – אם בכיבוש שביליה לאורכה ולרוחבה, אם בעבודת האדמה בנטיעות ואם בברכתנו על פרותיה ויבוליה.
לבסוף, ובמבט לעתיד, אנחנו נקראים בחג זה להעניק משנה תוקף לאחריותנו לסביבתנו ולקיומה, ליכולתנו להמשיך ולבנות את חיינו על כוכב זה לדורות הבאים.
בט"ו בשבט זה, הוא ראש השנה לאילנות, נייחל להצמחת הצדק עלי אדמות, להתחדשות חיבורנו לארץ ישראל ולהעמקת שורשינו בה, ולקיום עולם ירוק יותר ומתחשב בדורות הבאים.

אגרת מידע לכבוד חג החנוכה

בשנת 1948, בלבה של מלחמת העצמאות, פרסם יהודי אמריקאי בשם הווארד פאסט את 'אחי גיבורי התהילה' המספר את סיפור מרד החשמונאים. את הספר הקדיש "לאשר הם שם, יהודים ולא יהודים, שחירפו נפשם באותו מאבק עתיק-יומין ובלתי-נשלם על חירות האדם וכבודו", והוא היה למופת לכל אלה שחלמו, דרשו ולחמו שחרור ברחבי העולם, ובמיוחד ליהודים שנאבקו לעצמאות בארץ ישראל. את יהדותו ביטא פאסט במשפט "המורד בעריץ שומר מצוות אלוהיו".

ספר חדש: 'ההורה השלישי' מאת עובד צור

המורה הטוב מחנך בדיבורו ובשתיקתו, בשעות הלימודים ובהפסקות, בשיחות ארעיות, בעצם הווייתו, ובלבד שיהא הווה באמת ויהא נוכח באמת. (מרדכי מרטין בובר) מתוך הכריכה האחורית של הספר: האמנם המורה הואלהמשך קריאה

בקרוב: לחיי הספרים שבדרך !

מסכת של יריב בן אהרון ל"עיר היונה" / נתן אלתרמן בשנת תרע״ח (1918) נשא ח״נ ביאליק דברים בבית המדרש למורים ״תרבות״ באודסה וטען כי ״עם חתימת כתבי הקודש כאילו נפסק כוח היצירהלהמשך קריאה