בתוך ספריית עם עולם

עם עולם

"מה תכליתו של מסע זה שאנו נוסעים דרך תהום… מה משמעותו של דבר זה, שאנו מבקשים להתמיד בקיומנו לא רק כבני אדם, כרוח אנוש וכזרע אנשים.
אלא – על אפם של הזמנים ועל אפו של הזמן כל עצמו, כיהודים."

מרדכי מרטין בובר, "היהדות והיהודים", 1909

"למידת ההיסטוריה היא במובנים רבים למידת עצמנו וזהותנו, היא חשיפת השורש האנושי – האישי שלנו – זהותנו, ואין זהות בלי עבר ובלי היסטוריה, אם במודע ואם בבלתי-מודע. למידה זו של העבר אינה למידת חומר חנוט, אלא בעיקרו של דבר למידת שאלות ותשובות שנתנו, במהלך אלפי שנות קיומנו ההיסטורי, בגלגולי חורבן ותחייה, שאלות ותשובות משתנות. בכל התמורות והגלגולים האלה, העולות בנסיבות עולם וגורל משתנים, עמדו נפתוליה הרוחניים של האומה, בסימן שאלות חדשות ותשובות חדשות. גם בימינו, ימי תחייתה של האומה בארצה, עולות שאלות חדשות המחייבות תשובות חדשות. ואין תשובה אחת פסוקה.
ההיסטוריה, מבחינת תולדות התרבות והמחשבה, היא חשיפת השאלות והתשובות של דורות אבותינו, דור דור ודורשיו. השאלות הן שאלות קיומיות, והתשובות הן תשובות קיומיות, התשובות האפשריות."

זאב איבינסקי, "היות יהודי", 2008

כתבי אהרון דוד גורדון

בחודש טבת בשנת תרפ"ב, עת היה גורדון בימיו האחרונים, כתב עליו חברו המשורר יעקב רבינוביץ':

הנה אדם, הנה קומה, הנה ארז!
והנה בעצם יהודי פשוט,
עובד ומסתפק במועט,
סובל, וקורא לחיים ולשמחה;
יהודי האומר ועושה, המדבר ומקיים,
שדבריו הם אמת שלו,
אבל צדקו הוא אנושי – –
וכשיש א. ד. גורדון – יש דבר מה,
וכדאי לחיות, ועונג לחיות.

המהדורה החדשה של כתבי אהרון דוד גורדון מכילה שלושה כרכים:
* האומה והעבודה – 604 עמודים
* מכתבים ורשימות – 280 עמודים
* מבחר כתבים – 420 עמודים (מכיל את "האדם והטבע")

הכתבים מופצים לרשתות הספרים במחיר 126 ₪ לשלושת הכרכים.
דרכנו ניתן לרכוש את הכתבים במחיר מוזל: 75 ₪ לשלושת הכרכים.
90.00 81.00 

המלאי אזל

  • בתוספת דמי משלוח
  • powerd by PayPal