עיונים במורשתו של קורצ'אק 1

 

 מבחר מכתביו של קורצ'אק, תרגומים ראשונים של יצירות, עדויות ומכתבים, עבודות מחקר, ומאמר על יומו האחרון.

עיונים במורשתו של קורצ'אק 2

 

מבחר מאמרים על כתיבתו ומשנתו החינוכית של יאנוש קורצ'אק וקטעי עדות .

עיונים במורשתו של קורצ'אק 4

 

מכתבים ומאמרים. מקורות מתקופת הגטו. חומר ארכיוני על בית היתומים שניהל קורצ'אק והובא לארץ ב- 1988.