והייתה גם אהבה בגטו

"למה אף אחד לא שואל אותי אם הייתה אהבה בגטו? למה אף אחד לא מתעניין בזה?", תהה לא פעם אדלמן באוזני מקורביו, "הרי זה מה שאיפשר לשרוד".

זכריה׳ש – מפקד הגטו האחרון

75 שנים לאחר מרד גטו ורשה רואה אור סיפור מופלא זה, סיפורו של לוחם וסיפורה של תנועה במרד גטו ורשה. דפיו מעלים לנגד עינינו תמונה חיה של אותם הימים: אפלהלהמשך קריאה

מרד של בדידות

אסופה זו של מסות נבחרות על מרד והתנגדות בימי השואה, ראתה לראשונה אור במלוא חמישים שנה למרד גטו ורשה והיא רואה אור שוב במלוא 70 שנה למרד. 20 השנים שחלפו מאז שינו רבות את פניה של החברה הישראלית ואת האתגרים העומדים בפני המורדים בתוכה. אך התובנות והלקחים הכתובים כאן מתוך המצוקה הגדולה ומתוך הבערה הגדולה של הדור ההוא, נמסרים כאן לשירות המצוקה הגדולה והבערה הגדולה של דורנו.

עיונים במורשתו של קורצ'אק 1

 מבחר מכתביו של קורצ'אק, תרגומים ראשונים של יצירות, עדויות ומכתבים, עבודות מחקר, ומאמר על יומו האחרון.

ענות וגבורה – "פיין און גבורה"

"מה היה הכוח שדחף באותם הימים אותנו, את הקבוצה הקטנה שנשארה בחיים, לדאוג שיהיה לנו יורש? יש דאגה כזו לפרט, ויש דאגה כזו לתנועה – שיהיה לה יורש, שלא תינתקלהמשך קריאה

שנה בטרבלינקה

"רק דבר אחד בוער בי ומאיץ בי – לספר! לספר במדויק ומיד. לספר עכשיו, היום, שמא מחר תשיג אותי היד הרשעה ולא אחיה עוד ולא אספיק. לספר עכשיו, כל עודלהמשך קריאה